Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


Ochrona Danych Klientów i Użytkowników jest dla mnie bardzo ważna, dlatego dokładam wszelkich starań, aby Klienci i Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając mi swoje dane osobowe w trakcie korzystania z moich usług i strony internetowej.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pomocą serwisu, bloga i strony www funkcjonujących pod adresem url:  www.juliasemmler.pl
 2. Właścicielem wyżej wymienionych bloga i strony oraz jednocześnie  Administratorem danych osobowych jest: Julia Semmler. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@juliasemmler.pl
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na www.juliasemmler.pl.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@juliasemmler.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Rozpatrywania reklamacji
  • Dokonywania rozliczeń
  • Innych niezbędnych działań dotyczących korzystania ze strony www.juliasemmler.pl oraz korzystania z produktów i usług Julia Semmler.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Dane osobowe zbierane przez Julia Semmler za pośrednictwem strony i bloga są przetwarzane Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 9. Julia Semmler dokłada wszelkiej staranności, by Użytkownicy i Klienci czuli się bezpiecznie powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania  strony internetowej i bloga pod adresem www.juliasemmler.pl

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania i przechowywania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • ubezpieczyciele
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 5. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 8. Serwis, strona, blog zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 9. Serwis, strona, blog może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP i tak dalej).
 10. Serwis, strona, blog w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 12. Julia Semmler ogółem zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością , osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi , którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami i Użytkownikami
 13. Administrator może gromadzić dane nawigacyjne, w linkach, odnośnikach i tym podobnych od Klientów i Użytkowników, w które zdecydują się oni kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie www.juliasemmler.pl. Podstawa prawna (art.6 ust.1lit. f RODO).
 14. Dane osobowe są przekazywane dostawcom usług i podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji określonych działań, z których korzysta Julia Semmler przy prowadzeniu bloga oraz sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają właścicielowi strony www.juliasemmler.pl, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Julia Semmler korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Julia Semmler. należą do nich między innymi dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na blogu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 15. Lokalizacja. dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach europejskiego obszaru gospodarczego (EOG).
 16. Dane osobowe klientów i użytkowników przechowywane i przetwarzane są przez Julia Semmler, właściciela www.juliasemmler.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Julia Semmler i jakie mogą być podnoszone wobec niej przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 17. Przekazanie danych osobowych do Julia Semmler jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody uniemożliwia szereg czynności związanych z korzystaniem z serwisu www.juliasemmmler.pl.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator może stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do jego użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.
 5. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter/Julletter), jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu/Strony/Sklepu/Bloga pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu będący również właścicielem
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu/strony/sklepu/bloga ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Irlandii), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, jak i inne niezbędne dane, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny, dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej, zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 10. Blog może zawierać linki do i odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel Julia Semmler nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 11. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Julia Semmler nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na tych witrynach, dlatego zapoznaj się koniecznie z ich polityką prywatności zanim zaczniesz z niej korzystać.

Zarządzanie plikami cookies i prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, Klient i Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzielił www.juliasemmler.pl. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Julia Semmler zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta i Użytkownika, może jednak uniemożliwić korzystanie z usług lub funkcjonalności , które zgodnie z prawem Julia Semmler może świadczyć jedynie za zgodą.
 3. Niektóre z plików cookies, występujący na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane Na niniejszej stronie internetowej to wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizowania usług.
 5. wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są ustalane przez Administratora.
 6. Jeśli Klient lub Użytkownik chce wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21  RODO, może wnieść rezygnację w formie wiadomości email z otrzymanych komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, co będzie oznaczać jego sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 7. Jeżeli sprzeciw Klienta lub Użytkownika okaże się zasadny i Julia Semmler nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta lub Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których wniósł on sprzeciw.
 8. Na podstawie art. 17 RODO, Klient lub Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b. wycofał określoną zgodę, zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Julia Semmler podlega; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Na podstawie art. 18 RODO, Klient lub Użytkownik ma prawo do:
  • żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  • Żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w takich następujących przypadkach: a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Julia Semmler ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient lub Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne do ustalenia, do chodzenia obrony roszczeń; d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta lub Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta lub Użytkownika.
 2. Art. 15 RODO, mówi że klient lub Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, klient lub Użytkownik ma prawo: a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych klienta lub użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu ( gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących klientowi lub użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. zgodnie z art. 16 RODO klient lub Użytkownik ma prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient lub Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z  polityki prywatności.
 4. W sytuacji wystąpienia przez klienta lub użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Julia Semmler spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Julia Semmler nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując klienta lub użytkownika uprzednia o terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminy oraz jego przyczynach.
 5. klient może zgłaszać do administratora skargi zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 6. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez kontakt mailowy.
 7. Powyższe punkty nie dotyczą danych, które jestem zobligowana zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuję osoby korzystające z usług z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z polityką prywatności proszę kierować na adres: kontakt@juliasemmler.pl